Homepage Danscentrum Lensink facebook twitter youtube  Stationsplein 1D, Steenwijk
Postadres: Postbus 96, 8330 AB Steenwijk
tel./sms 0610 816493
(di. t/m za. 17-21 uur.)
e-mail: dansen@danscentrumlensink.nl
IBAN: NL76 ABNA 0580 6101 52

Lestarieven 2019

Deze informatie is ook als pdf te downloaden

Nieuwe leden betalen bij ons geen inschrijfgeld.
Voor leden die brons en hoger dansen bestaat er een speciale korting bij verlenging
.
Kosteloos, in overleg, inhalen bij gemiste lessen.

 

Danslessen/clubs
 

U krijgt

Kosten

Gehuwden/paren en 18+ startersclub All-in.

 

10 lessen van 1 uur en 15 minuten, incl. 20 min. pauze. Inclusief 2 x per maand vrijdansen en inclusief 1x danscafe met hapjesbuffet. Data en tijden worden bekendgemaakt via de Agenda.
 

€ 105.= per persoon

 

Scholieren/jongeren startersclub All-in

 

speciaal tarief voor scholieren
"meer-bewegen-actie"

Dit is de ballroom new stylecursus.
Tien lessen van 45 minuten, geen pauze.
 

€  80.=* per persoon

Alleengaanden, starters, brons en zilverclub 

10 lessen van 1 uur en 15 min, incl. 20 min. pauze. Inclusief 1 x per maand vrijdansen.
 

€ 120.=* per persoon

Gehuwden/paren en 18+, bronsclub

 

12 lessen van 1 uur en 15 min, incl. 20 min. pauze. Inclusief 2 x per maand vrijdansen. Data en tijden worden bekendgemaakt via de Agenda.
 

€ 140.=* per persoon

Scholieren/jongeren bronsclub
 

24 lessen van 45 minuten, geen pauze. Inclusief 2 dansavonden/feest en slotbal.

€ 180.=* per persoon

Gehuwden/paren en 18+, zilver en hoger

 

24 lessen van 1 uur en 15 min, incl. 20 min. pauze. Inclusief 2 x per maand vrijdansen/ pasjeshulp. Data en tijden worden bekendgemaakt via de Agenda.
 
 

275.=* per persoon

Scholieren/jongeren, zilver en hoger   

24 lessen van 45 minuten, geen pauze. Inclusief 8 x vrij trainen en slotbal.
 

180.=* per persoon

55+ Dansen

 

24 lessen van 1 uur en 15 min, incl. 20 minuten pauze, op dinsdagochtend.
 

270.= per persoon

55+ op lokatie
Bij u in de kantine of aula. Dansen 10 lessen van 40 min.: alleen, samen, met rollator of vanaf de stoel.
60.= per persoon

Argentijnse Tango

 

10 lessen van 1 uur, incl. 20 minuten pauze.

105.= per persoon 

Salsa Solo

 

19 lessen van 45 minuten

105.= per persoon 

Streetdance, hip/hop, Zumba, Thai-bo, Yoga 
 

19 lessen van 45 minuten.

130.= per persoon

Rock and Roll
Boogie Woogie 

10 lessen van 60 minuten, incl. 15 minuten pauze. 
 

105.= per persoon

Salsa/merenque/mambo
10 lessen van 60 minuten, incl. 15 minuten pauze.
100.= per persoon

Privéles 

1 les van 45 minuten (Ieder bijkomend paar tijdens een privéles € 30.=)
 

60.= per paar. (Leden € 35.= per paar.)
 

 Cursussen gaan door bij voldoende deelname.
*) let op, doorschrijfkorting gaat hier nog van af.

 

Kortingen bij verlenging

Betalingen dienen binnen de gestelde termijnen te worden voldaan. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle kortingsregelingen.

>       € 10.= brons/zilverclubs.

>       € 20.= alle hoge gradenclubs.

>       € 10.= bij stijldansen krijgt u een extra korting bij betaling per doorlopende machtiging.

>       Er is een gezinskorting vanaf drie personen, vraag naar de voorwaarden.
 

Algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Van toepassing zijn de algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden van de NVD dansscholen, Swinging World dansscholen. Deze liggen ter inzage op de informatietafel van Danscentrum Lensink.

 Aanvullend op deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden geldt het volgende:

>     Basiscursus Uiterlijk op de eerste les het openstaande bedrag.

>     Brons clubs Op de 10e les van de lopende club een aanbetaling van € 50.= per persoon. Uiterlijk op de eerste les van de vervolgclub het resterende bedrag.

>     Alle hoge gradenclubs
Op de
22e les van de lopende club, een aanbetaling van € 50.= per persoon.
Uiterlijk op de eerste les van de vervolgclub het resterende bedrag.

Bij alle hoge graden bij betaling van het volledige lesbedrag op de eerste les, krijgt u € 10.= korting bij een bestelling van een paar dansschoenen. De schoenen dienen voor 1 november van het lopende jaar besteld te worden.

 Voldoen van het lidmaatschapsgeld

>     Doorlopende machtiging
U kunt een machtiging vragen en deze invullen. Het lidmaatschapsgeld wordt dan iedere keer automatisch 21 dagen voor elke betalingsverplichting afgeschreven, conform de betalingsvoorwaarden. Bij betaling per machtiging voor stijldansen krijgt u een korting van € 10,- per persoon.

>     Contant                                
U betaalt uiterlijk op de eerste dansles contant. Graag vooraf aangeven via e-mail i.v.m. het houden van zo weinig mogelijk contanten in het bedrijf.

>     Overboeking                        
U maakt het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL76 ABNA 0580 6101 52 ten name van Danscentrum Lensink, Steenwijk, onder vermelding van uw naam, club en lesdag. Het bedrag moet uiterlijk
21 dagen voor de eerste lesdag op deze rekening staan.

>     Andere betalingsmogelijkheden zoals deelbetalingen op 1e en 6e les
Deze zijn binnen 7 dagen na ontvangst van de informatie/lesbrief in overleg met Richard Lensink af te spreken.

 

Elk lid/cursist ontvangt na opgave voor aanvang van de les een bevestiging met gegevens over aanvang van de cursus en betaling van het lesgeld. Elk lid dient eenmalig uiterlijk bij het eerste bezoek het inschrijf­for­mulier ondertekend op te sturen of in te leveren bij Danscentrum Lensink.

Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. De cursist ontvangt vijf weken voor het einde van de cursus een aanbiedingsbrief voor de vervolgcursus. Op het moment dat de eerste betaling verricht is voor de vervolgcursus staat de cursist ingeschreven voor deze cursus. Het resterende lesgeld dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. De vervolgcursus kan verschillen met de huidige dag en/of tijdstip, aantal lessen en samenstelling.

U verbindt zich tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of al dan niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd. Is het openstaande bedrag 14 dagen na vervaldatum nog niet ontvangen, dan ontvangt U een factuur verhoogd met € 5.00 administratiekosten per adres. Blijft betaling dan achterwege, dan wordt een aanmaning gezonden. Bij achterwege blijven van volledige betaling van deze factuur worden alle incassokosten en verdere rechtsmaatregelen op het lid verhaald. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze cursusbepalingen van toepassing zijn, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijk rechter.

U ontvangt 1 week voordat de cursus start een e-mail van ons waarin staat of de cursus wel of niet doorgaat.

Bij bezoek en/of deelname aan Danscentrum Lensink worden de algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden en de huisregels geaccepteerd door deelnemer en/of bezoeker.

 

Alle hiervoor uitgekomen prijslijsten en/of algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden zijn hiermee vervallen.